Příspěvky

Zobrazují se příspěvky z leden, 2016

Nábor do studie DERMA

Nábor do studie DERMA » Linkos.cz

Dvojitě zaslepená, randomizovaná, placebem kontrolovaná studie fáze III, pro zhodnocení účinnosti recMAGE-A3 + AS15 ASCI jako adjuvantní terapie u pacientů s MAGE-A3-pozitivním resekovaným melanomem stádia III.
Related articlesSpontaneous Cancer Remission: Medical Mystery or Miracle? (mysteriousuniverse.org)