Příspěvky

Zobrazují se příspěvky z 2014

Význam regionálních uzlin pro terapii maligního melanomu

Léčba kožních nádorů

Obrázek

Sildenafil citrát (Viagra) a incidence a mortalita onemocnění melanomem

Medical Tribune 9/2014 12.05.2014 11:30

Zdroj: Medical Tribune

MEDICAL TRIBUNE CZ > Sildenafil citrát a incidence a mortalita onemocnění melanomemPoznámky:

prognóza -  Pacienti s melanomem in situ ve stadiu 0 mají po jeho odstranění chirurgickou excizí naději na pětileté přežití 99 %. Melanom limitovaný na kůži, o hloubce prorůstání do kůže 2–4 mm (stadium II B), je spojen s pětiletým přežitím pouze v 57 %. A pokud jde o melanom metastazující (stadium IV), činí pětileté přežití pouhých 14–20 %.Pouze jeden pacient ze čtyř žije déle než jen jeden rok od stanovení diagnózyW. Q. Li a spol. (Alpert Medical School, Brown University, Providence, RI) uveřejnili (zatím v elektronické podobě) v Journal of American Medical Association – Internal Medicine výsledky prospektivní kohortové studie dokazující zvýšenou incidenci těchto kožních tumorů právě mezi uživateli sildenafil citrátu (Li WQ, Qureshi AA, Robinson KC et al. Sildenafil use and increased risk of incident melanoma in US men: A prosp…