10. 3. 2013

Vitamin D level and Basal cell carcinoma, squamous cell carcinoma, and melanoma risk | DocGuide

Basal-cell carcinoma
Basal-cell carcinoma (Photo credit: Wikipedia)
Vitamin D level and Basal cell carcinoma, squamous cell carcinoma, and melanoma risk | DocGuide

...  Pols et al. observed that baseline 25-hydroxyvitamin D (25OHD) levels above 75 nmol/L were associated with an increased incidence of basal cell carcinoma and melanoma, and a nonstatistically significant decreased incidence of squamous cell carcinoma...

Přehled klíčových poznámek k léčbě pokročilého maligního melanomu

XL. brněnské onkologické dny „Terapeutické možnosti léčby maligního melanomu se za uplynulých několik málo let radikálně změnily. Chemote...