Příspěvky

Zobrazují se příspěvky z říjen, 2012

Revoluce v onkologii a zodpovědnost za vlastní smrt

Obrázek
English: Photograph of an iris melanoma (Photo credit: Wikipedia)MEDICAL TRIBUNE CZ > Revoluce v onkologii a zodpovědnost za vlastní smrt


Medical Tribune 19/2012
12.10.2012 13:37
Zdroj: Medical Tribune
Autor: Doc. MUDr. Roman Šmucler, CSc., 1. LF UK a VFN Praha, ASKLEPION Praha Pacienti s melanomem v oku mají nyní možnost se díky genetickému testu dozvědět, zda mají šanci se uzdravit nebo jsou odsouzeni ke smrti. Jde o obrovský pokrok, jenž umožní soustředit kapacity na nadějné pacienty a naopak netrápit drastickou léčbou ty ztracené.Related articlesMelanoma Vs Vitamin DMelaFind Tool to Examine MelanomaMelanomaAlarming increase in malignant melanoma on the west coast of SwedenWalking to cure Melanoma

Nové možnosti léčby u maligního melanomu (ipilimumab a vemurafenib) - Onkologie - ZDN

Obrázek
Nové možnosti léčby u maligního melanomu (ipilimumab a vemurafenib) - Onkologie - ZDN

poznámky k článku
...


Ipilimumab je IgG1 lidská monoklonální protilátka proti CTLA-4 receptoru Melanom patří k potenciálně imunosupresivním onemocněním. 

Ve studiích bylo prokázáno, že infiltrace nádoru T-lymfocyty svědčí o jisté aktivitě imunitního systému, která může být žádoucí pro pozitivní průběh onemocnění. 
Při cíleném výzkumu T-lymfocytů byly objeveny na povrchu těchto buněk receptory, které hrají zásadní roli v regulaci imunitní odpovědi. 

Některé jsou důležité pro jejich 

stimulaci (např. CD28), jiné pro inhibici (CTLA-4, PD-1).CTLA-4 (cytotoxic T-lymphocyte-associated protein) receptor patří k přirozeným negativním regulátorům imunitní odpovědi a brání rozvoji nadměrné imunitní reakce. 
CTLA-4 receptor soutěží s CD28 receptorem o ligand B7, který se nachází na antigen prezentujících buňkách (např. dendritické buňky). Pro aktivaci T-lymfocytů jsou nezbytné dva signály. Prvním je spojení mezi T-buněčn…

Standard léčba

V současné době se léčba maligního melanomu řídí standardními postupy, které se velice rychle vzhledem k novým poznatkům mění

ČOS Modrá kniha
MOU Brno
Klinika onkologie a radioterapie Hradec Králové 


NCCN 

Melanom publikace

Melanom 
KRAJSOVÁ, Ivana, 80-7345-096-8, MAXDORF,
Atlas kožního melanomu 
KRAJSOVÁ, Ivana

Epidemilogie

Obrázek
Celosvětově incidence melanomu stoupá.

Situace v ČR
V roce 2009 bylo nově diagnostikováno 2509 pacientů, 479 na maligní melanom zemřelo
Incidence v r. 2000 /100 000 obyvatel  15,45
                       2009                                23,88

Mortalita v r. 2000/100 000 obyvtael    3,7
                       2009                                4,56 


Věková struktura pacientůSrovnání se zahraničím 

Definice

Obrázek
Maligní melanom je neuroektodermální nádor, vycházející z melanocytů.

Melanocyty leží ve stratum basale difúzně rozptýleny mezi keratinocyty. Uvádí se, že na 5 až 12 keratinocytů připadá zhruba jeden melanocyt, což v absolutních číslech odpovídá 1000-1500 pigmentových buněk/1 mm2 povrchu

Melanom vzniká nejenom v kůži, ale v oku a v sliznicích.